Projecten

Projecten stedelijk water en riolering In de loop der jaren zijn een groot aantal mooie projecten gerealiseerd. Op deze pagina kunt u een selectie van diverse projecten vinden. Hebben we uw interesse gewekt? Neemt u dan vooral even contact met ons op! Habitat herstel voor de poelkikker […]

Lees verder…

Habitat herstel

Habitat herstel voor de poelkikker In de GWW is het niet ongewoon dat een vergunning of ontheffing eisen stelt aan het herstel van bestaande natuurwaarden. Het werk brengt een tijdelijke verstoring mee maar met goede planning en mitigerende maatregelen mag er vaak wel gestart worden. Daarbij hoort nog een goed plan om na die verstoring […]

Lees verder…

Het behalen van KRW doelen

Elk water in Nederland moet ergens aan voldoen. In een legger staan afmetingen en bodem hoogte ten opzichte van NAP in de keur is van alles en nog wat vastgelegd met betrekking tot het peil en de staat waarin het water verkeerd. Nederland heeft in Europees verband ook afspraken gemaakt over ecologische kwaliteit van wateren; […]

Lees verder…

Aanpak vet bij gemalen

Vet bij gemalen oplossen Doordat veel gemalen worden geplaagd door vet- en slibafzettingen is de werking van deze installaties niet altijd optimaal. Wanneer hier langere tijd niets aan gedaan wordt vergroot dit bovendien de kans op verstoppingen en uitvallen van apparatuur. Het aanwezige vet zal verharden tot het soms wel op gesteente lijkt. Het vervolgens […]

Lees verder…

Vet en slib in riolering aanpakken met bacteriën

Vet en slib in riolering Vet en slib zorgen dat het rioleringsstelsel vervuild. Vooral het vet zet zich af en kan zorgen voor steenharde lagen en verstoppingen. Wanneer deze organische vervuiling zich opbouwt en gaat rotten zorgt dat voor stank en H2S vorming. Klagende burgers, ad-hoc reinigingswerk en een snel slijtend stelsel zijn het gevolg. […]

Lees verder…

Riolering en gemalen

Vet, slib, stank en H2S. In veel stelsels en gemalen komen problemen voor met vet en slib en daarmee gepaard gaande stank en H2S vorming. Dit leidt tot overlast voor de burgers, kan leiden tot een versnelde slijtage van het stelsel of het gemaal en brengt hoge kosten met zich mee. Dit zal voor u […]

Lees verder…

Biodiversiteit in uw gemeente

Hoe is biodiversiteit te verbeteren? Het verbeteren van biodiversiteit kan een lastige opgave zijn voor een gemeente. Het is echter zeer goed te combineren met andere werkzaamheden op het gebied van stedelijk water! Op welke manier pakt biodiversiteit gunstig uit voor mijn problemen? Veel planten en dieren hebben van nature een eigen effect op de […]

Lees verder…

Biodiversiteit herstellen

Het herstel van biodiversiteit bij stedelijk water. Steeds meer heeft men het over biodiversiteit herstellen als doel an zich. Wat vroeger voor velen een onderwerp was over esthetiek, lees: “veelal de schoonheid van enkele in het oog springende soorten dieren of bloemen” of serieuze thematiek voorbehouden aan grote natuurgebieden, raakt heden ten dage steeds meer […]

Lees verder…

In de media

Dutch Water Tech in de media Met onze opvallende biologische aanpak en verschillende aanpak hebben wij een hoop media aandacht gekregen. Lees hieronder verschillende stukken. Gemeente RotterdamFactsheet Biologische Baggeren Metro NieuwsRotterdam gaat biologisch baggeren Zuidwest tvBiologische plant bescherming Anton van Duijnkerkenpark Bergen op Zoom Bouwenuitvoering.nlMosselen verbeteren waterkwaliteit Stad-en-groen.nlQuagga-mossel zuivert stadsvijver CobouwProef biologisch baggeren in Rotterdam […]

Lees verder…

Biodiversiteit

Biodiversiteit bevorderen bij stedelijk water Dutch Water Tech is gespecialiseerd in stedelijk water. Een van onze speerpunten is het verbeteren van biodiversiteit. Het mooie is dat dit vaak hand in hand gaat met het aanpakken van diverse waterkwaliteitsproblemen zoals algenoverlast, blauwalg, eendenkroos, etc. Meer weten of lezen? Onderstaande pagina’s geven meer informatie over onze duurzame […]

Lees verder…