Adresgegevens:

Dutch Water Tech BV

Poortweg 1

4613 BW Bergen op Zoom
Mail: info@dutchwatertech.nl
Telefoon: 085-201 8 777
Kvk#: 2016 6033
BTW#: NL8218.41.142B01

 

Wat doen wij bij Dutch Water Tech?

Dutch Water Tech houdt zich bezig met, hoe kan het ook anders, water. Een Nederlands bedrijf wat oplossingen biedt voor het onderhoud van oppervlaktewateren en rioleringssystemen. Door onze eigen expertise enerzijds en een uitgebreid netwerk anderzijds kunnen we voor de problemen die we tegenkomen de beste beschikbare technieken toepassen.

Daarnaast bieden wij via onze webshop een service richting watermanagement. Van kwalitatief hoogstaande, maar eenvoudige pH-meters tot uitgebreide UVC systemen. Van vlokmiddelen en coagulanten tot de doseerpompen om deze producten te doseren.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neemt u dan contact met ons op via telefoon of mail. U bereikt ons op 085-2018777 of info@dutchwatertech.nl

Onderhoud oppervlaktewateren

Veel waterpartijen of vijvers hebben geen optimale waterkwaliteit. De redenen hiervoor zijn divers; een dikke sliblaag door een te grote toevoer van organisch materiaal, te ondiep water of een gebrek aan circulatie. Dit vertaald zich vaak in overmatige algengroei, troebel water, stank en zelfs botulisme. Hiervoor hebben wij diverse oplossingen.

Biologisch en duurzaam baggeren met Idrabel

Het Belgische Idrabel vermarkt inmiddels bijna 20 jaar biologische producten. Deze producten worden gebruikt om organisch materiaal af te breken in het milieu zelf. De dikke zwarte sliblaag op de bodem van uw vijver of waterpartij bijvoorbeeld, bestaat grotendeels uit organisch materiaal. Dit kan verwijderd worden door mechanisch baggeren met kranen, duwboten etc. Nadeel hiervan is dat het slib afgevoerd moet worden, tegen vaak hoge kosten. Daarnaast is de impact op het watermilieu groot; het natuurlijk evenwicht van de waterpartij wordt grof verstoord. Ook de overlast voor en nevenschade aan de omgeving is te verwachten door het gebruik van zwaar materieel.

Deze nadelige effecten worden voorkomen door het gebruik van Bio-Vase. Voor meer informatie kijkt u op www.idrabel.nl. Bio-vase wordt al op diverse plekken in Nederland toegepast.

Duurzaam onderhoud rioleringssystemen

Naast oppervlaktewateren is de afzet van organisch materiaal ook in rioleringsstelsels een probleem. Afzettingen van vet en slib zorgen voor overlast van stank, insecten en verstoppingen. Bio-col voorkomt deze problematiek door het afbreken van vet en slib. Hiermee kan een forse kostenbesparing worden gerealiseerd. Bio-col wordt inmiddels gebruikt in o.a. Rotterdam, Dordrecht, Breda, Maassluis, Bergen op Zoom, etc. Meer info? www.idrabel.nl

Webshop

Middels onze webshop beiden wij een range producten welke gebruikt worden voor het controleren en onderhoud van water. Doseerpompen voor vlokmiddelen en chloor, coagulant (vlokmiddel) voor waterzuiveringen, maar ook eenvoudige pH en geleidbaarheid meters kunt u op onze site vinden. Vanaf de homepage komt u direct op de webshop. Is er iets niet duidelijk? Neemt u dan contact op via info@dutchwatertech.nl of 085-201 8 777