Drijvend groen nieuwe haven Breda

De nieuwe haven aan de Markendaalseweg te Breda kenmerkte zich door een zeer matige waterkwaliteit. Het circuleren van voedselrijk water uit de Mark zorgde voor FLAB (drijvende algentapijten), eendenkroos en een algemeen niet fris aangezicht. Om deze waterpartij aan te pakken zijn een aantal aanpassingen aangeraden.

  • Het uitmaaien van de waterpartij en kroosverwijdering
  • Stopzetten circulatie vanuit de Mark
  • Uitzetten Krabbescheren
  • Aanbrengen drijvend groen

Uitmaaien waterpartij

In de waterpartij waren veel waterplanten aanwezig, voornamelijk grof Hoornblad. Dit is een waterplant die normaal gezien zeker goed is voor het systeem. Echter, doordat deze waterplant opdrijft en aan de oppervlakte van het water gaat zweven hecht FLAB hier makkelijk aan. Dit resulteert in een vieze drijvende groene smurrie. Met het uitmaaien (verwijderen) van een groot deel van het Hoornblad en de algen is tevens een grote hoeveelheid nutriënten (voedingsstoffen) uit het water verwijderd. Deze planten nemen immers voedingsstoffen uit de waterkolom op in hun groei en leggen deze vast als biomassa zijnde. Voor eendenkroos geldt hetzelfde; ook hiervan is het grootste gedeelte verwijderd.

Stopzetten circulatie

Dit klinkt wellicht een beetje tegenstrijdig. Echter, het aangevoerde water uit de Mark is zeer voedselrijk. Dit deed deze waterpartij geen goed. Er is op deze waterpartij nog wel een korte circulatie actief, welke voornamelijk de waterval voedt. Deze circulatie zorgt tevens voor het bewaken van het peil. De aanvoer van nutriënten is dus niet geheel weggenomen.

Uitzetten Krabbescheren

De Krabbescheer is een bijzondere plant. Deze ondergedoken waterplant zakt in het najaar naar de bodem en komt in het voorjaar weer op. In deze tijd groeit de plant zeer snel en vermeerdert zich door middel van uitlopers. Hiermee worden veel nutriënten vastgelegd. Daarnaast is Krabbescheer een plant die allelopatisch is. Het scheidt een stofje af wat algen minder laat groeien. Last but not least, deze plant is bijzonder sierlijk en heeft een leuke bloeiwijze.

Aanbrengen drijvend groen

Een belangrijke stap naar een visueel meer aantrekkelijke nieuwe haven is het aanbrengen van drijvend groen. Drijvende eilanden met diverse soorten oeverplanten hebben een drieledig doel:

  • Verbeteren waterkwaliteit door opname nutriënten
  • Verbeteren biodiversiteit
  • Verhogen esthetische waarde
Verbeteren waterkwaliteit met drijvend groen

Oeverplanten als Gele Lis, Kalmoes, Kattestaart en Dotterbloem maken zeer uitgebreide wortelstelsels aan. Doordat de oeverplanten met de wortels in het water hangen nemen ze via micro-organismen de nutriënten op uit het water. Het water wordt daardoor armer. Algen hebben hierdoor minder voedingsstoffen ter beschikking.

Verbeteren biodiversiteit

Buiten het opnemen van nutriënten hebben de drijvende eilanden nog een belangrijke functie. De wortels en eilanden geven bescherming voor diverse amfibieën, kleinere vissoorten en andere organismen. Deze kunnen zich in de nabijheid van het drijvend groen ontwikkelen en zorgen hiermee voor een betere biodiversiteit van het water.

Verhogen esthetische waarde

Een belangrijk punt voor gemeente Breda was om deze kade meer te vergroenen. Veel oeverplanten kennen een mooie bloeiwijze. Gele lis, Kattestaart, Zwanebloem bloeien gedurende het late voorjaar en zomer in prachtige kleuren. De heldergroene stengels van deze planten zijn tevens een aangename verschijning in deze waterpartij!

Meer informatie over dit project? Neemt u contact met ons op en we vertellen u er graag over.

Drijvend groen Breda. Juist na aanleg.

Krabbescheer is een interessante waterplant t.b.v waterverbetering.

Een geheel ander zicht na amper 3 maanden!

Een geheel ander zicht na amper 3 maanden!