Waterpartij Rechtbank te Bergen op Zoom

Groene vijver Rechtbank Bergen op Zoom

De vijver is zeer groen bij aanvang van het project.

De rechtbank van Bergen op Zoom is gesitueerd aan de Zuid-Oost singel. De voorgevel en rechter zijgevel zijn door een waterpartij omgeven. Deze waterpartij werkt als een spiegel voor het pand. Het is dan ook belangrijk dat de waterspiegel niet doorbroken wordt, daar anders het spiegeleffect teniet wordt gedaan.

De rechtbank is in eigendom van het Rijk en wordt gehuurd door Rechtspraak. Derhalve ligt het onderhoud voor deze waterpartij bij het RijksVastgoed Bedrijf (RVB)

De waterpartij meet circa 500 vierkante meter en is circa 1 meter diep.

Welke problemen spelen er en hoe komt dat?

Bij de aanvang van dit project was het water zeer groen door de vele zweefalgen in het water. Op de bodem lag veel vuil, en er dreef veel plastic rond in de vijver. Al met al geen visitekaartje voor Rechtspraak.

Het grootste probleem van deze waterpartij is dat er niet is voldaan aan de ecologische voorwaarden om helder water te behouden. Waterpartijen kennen een subtiele balans qua voedingsstoffen en wanneer er voor deze voedingsstoffen geen andere afnemers beschikbaar zijn dan algen dan zullen deze laatste al heel snel de overhand krijgen. Het water kleurt dan groen en wordt troebel.

Aanpak

Om de algen direct aan te pakken is in deze vijver een UV systeem geplaatst. Het circuleren van het water terwijl het wordt bestraald met UV licht is een beproefde methode om zweefalgen te doden. Ook wordt op deze manier het water in beweging gebracht, waardoor eventuele zuurstofarme omstandigheden op de bodem worden voorkomen.

De vondst van een lichaam in de vijver maakte verversing van het water noodzakelijk. De vijver is leeggepompt waarna meteen alle grove vervuiling is verwijderd. Bij het leegpompen bleek inmiddels een grote hoeveelheid vis aanwezig te zijn in de vijver. Deze vissen zijn hoogstwaarschijnlijk in deze vijver gedumpt. Vis is niet wenselijk in een niet natuurlijke waterpartij als deze omdat ze zorgen voor een grote belasting op het gebied van fosfaat. De vissen zijn verwijderd en elders uitgezet.

Bij metingen bleek daarnaast dat er inmiddels flink wat organisch slib was afgezet. Dit slib is afkomstig van ingewaaid vuil, vissenpoep en wat afgestorven waterplanten. Traditioneel baggeren is hier niet handig, er moet immers veel slib worden afgevoerd. Om het slib in de vijver zelf af te laten breken is Bio-Vase toegevoegd.

Later bleek dat de UV installatie de enorme groei van zweefalgen helaas niet aankon. Daarnaast zorgde een grote hoeveelheid zwevende stoffen voor het niet mooi helder worden van het water. Op initiatief van Dutch Water Tech zijn zonder verdere kosten een aantal mosselkratten geplaatst. Deze zoetwatermosselen filteren het water, eten algen en leggen zwevende delen vast.

De inzet van de mosselen heeft snel tot resultaat geleidt. Het water is betrekkelijk snel helder geworden en blijft helder tot nog toe.