Het planten van oeverplanten en ondergedoken waterplanten is goed voor de waterkwaliteit. De planten concurreren om voedingsstoffen met algen en blauwalgen waardoor deze minder kans krijgen. Helaas maken ganzen, eenden en vissen als karpers vaak korte metten met veel verse aanplant doordat ze de wortels en het jonge loof opvreten. De planten slaan niet aan, (draad)algen daarom des te meer en het water veranderd in een onaantrekkelijke poel.  

Het is dus zaak om de geplaatste waterplanten te beschermen tegen de vraat van eenden en ganzen zodat de jonge waterplanten kunnen groeien naar volwassen planten die  zich voort kunnen planten en beter bestand zijn tegen vraat. Hiervoor hebben we een oplossing ontwikkeld.

De inzet van speciale, biologisch afbreekbare kratstructuren die over de wortels en jonge loten van de waterplanten worden geplaatst. Zo kunnen de waterplaten groeien en zich goed in de bodem wortelen zonder opgegeten te worden. De openingen in de biologisch afbreekbare kratten zijn groot genoeg voor de waterplanten om door heen te groeien maar te klein voor eenden en ganzen om door heen te komen.

De speciale samenstelling van de kratten zorgt ervoor dat de kratten binnen een aantal jaar afgebroken zijn, zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen in het milieu. Na deze periode is er een plantenbestand gegroeid welke voldoende ontwikkeld is om de eetlust van de eenden en ganzen te weerstaan.

De projecten met deze kratstructuren voeren we efficiënt uit inclusief het plaatsen van de diverse soorten oeverplanten en ondergedoken waterplanten.

Project Anton van Duinkerkenpark Bergen op ZoomBiologisch afbreekbare oeverplantbescherming

De inzet van de biologisch afbreekbare oeverplant bescherming in Bergen op Zoom blijkt tot nog toe succesvol. Deze parkvijver met een oppervlak van circa 15.000 m2, is recent opnieuw aangelegd en deels beplant. Na ruim twee maanden ontwikkeld het overgrote deel van de vegetatie zich goed. Op plekken met een hoge “ganzendichtheid” zien we aan de oeverplanten een duidelijke vraat boven de kratten, terwijl de planten onder de kratten onaangeroerd blijven en blijven groeien. De ondergedoken waterplanten houden zich uitstekend en groeien uitbundig.

Project Hoogheemraadschap Delfland

Een traject met een lengte van 1500 meter is al eerder ingeplant met riet. De grote populatie ganzen heeft hier echter aardig huisgehouden en van de aanplant is niets meer te bekennen. Bij het opnieuw aanplanten van deze oevers is ervoor gekozen een deel van de planten te beschermen met de plantkratten. Na een aantal weken zien we een zeer duidelijk verschil: Op de onbeschermde stukken groeit vrijwel niets, terwijl onder de kratten het riet zich goed ontwikkeld.

anti vraat bescherming

 

 

 

 

Heeft u interesse in één van onze diensten neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Dutch Water Tech

Telefoon: 085 – 201 8 777

Email: info@dutchwatertech.nl

Kratjes-wp-slider-