Biologisch onderhoud van riolering

Het juiste onderhoud van rioleringsstelsels is zeer belangrijk. Niet alleen voor de afvoer van het water, ook voor de levensduur van het stelsel en al haar appendages. Veel voorkomende problemen zijn natuurlijk stankoverlast door H2S vorming, vetophopingen en slibafzettingen. Mechanisch reinigen werkt hier vaak prima, echter wanneer gaat u nu reinigen? Is dat elk jaar, elk half jaar, of misschien zelfs elke maand? Of misschien pas als er écht veel klachten binnenkomen? Meestal is er de afweging tussen de kosten en de hoeveelheid klachten, niet echt klantgericht. Wat nu als we deze problematiek nu eens pro-actief aan konden pakken? Zodat er bijvoorbeeld helemaal geen stank meer is op de terrassen? Of dat er helemaal geen verstoppingen zijn door vet? Er dus geen klachten komen?

Het ís mogelijk. Met Bio-col.

Referenties? Deze vindt u hieronder:

Aanpak vet- en stankproblemen centrum Rotterdam

Aanpak stankoverlast Tussendijken Rotterdam

Aanpak overlast stank en vet Grote Markt Breda