Beschermen waterplanten Slotbosse park Oosterhout met ProCrate

In het Slotbosse toren park te Oosterhout zijn een viertal waterpartijen aangelegd. Op sommige locaties hebben waterplanten wat voet aan de grond gekregen, echter lang niet overal. Men verwacht dat het niet aanslaan van de waterplanten te maken heeft met de vraat door watervogels. Het zomaar opnieuw aanplanten zal dan ook niet werken.

Wat is ProCrate?

Een van de door Dutch Water Tech ontwikkelde producten is ProCrate. ProCrate is een kratstructuur welke vervaardigd is uit biopolymeer en is volledig afbreekbaar in het milieu. Dit innovatieve product beschermt waterplanten in hun groei tegen vraat door eenden, ganzen en vissen. De waterplanten kunnen zich ongestoord ontwikkelen en na een aantal jaar is de ProCrate afgebroken. De waterplanten zijn dan sterk genoeg om wat vraat te kunnen weerstaan.

Inzet ProCrate in Oosterhout.

ProCrate is een product wat ontwikkeld is met steun vanuit de Biobased Delta (REWIN). Gemeente Oosterhout draagt de Biobased Delta een warm hart toe en zag kans de ProCrate in een concreet project in te zetten.

Er is in totaal een tweetal stroken beplant met o.a. Riet, Egelskop en Lisdodde. Een deel van deze beplanting is beschermd met de ProCrate kratstructuren. Onder grote belangstelling zijn deze kratstructuren geplaatst over de pas ingeplante waterplanten.

De structuren zijn net na aanbrengen nog goed zichtbaar. Doordat de waterplanten zeer snel groeien zullen ze echter snel overwoekerd zijn terwijl ze de kwetsbare wortels blijven beschermen.

ProCrate zojuist geplaatst
ProCrate zojuist geplaatst