Opknappen vijver Leiderdorp

Bij een klant in Leiderdorp ligt in een tuin voor een aantal bedrijfspanden een vijver van circa 150 m2 welke behoorlijk verwaarloosd was. De vijver was op diverse plekken lek, er waren een paar soorten waterplanten welke dermate woekerden zodat andere planten geen kans kregen en en waren veel algen in het water aanwezig. Ook was er een zeer dikke organische sliblaag aanwezig. Al met al niet echt een visitekaartje voor de omliggende bedrijfspanden. De eigenaar heeft dan ook besloten deze vijver aan te laten pakken, iets wat wij dan ook graag doen.

Vijverfolie plakken

vijver lek

De vele lekkages in de vijver werden voornamelijk veroorzaakt door de scherpe wortels van de bamboe in combinatie met teveel druk op het vijverfolie waardoor er scheuren ontstonden. Het was dus zaak om te beginnen met het vijverfolie plakken. De folie is goed schoongemaakt waarna we met speciale kit en stukken EPDM de vijver lek vrij hebben gemaakt.

Vijverplanten snoeien

Na het vijverfolie plakken was het tijd om de vijverplanten aan te pakken. Doordat er een tijd geen onderhoud was uitgevoerd was voornamelijk het aarvederkruid gaan woekeren. Deze planten, welke zeer los geworteld waren in de volumineuze sliblaag en dus door de hele vijver dreven, hebben we verwijderd en grotendeels afgevoerd. Ook de waterlelies waren flink aan het woekeren en zijn fors gesnoeid.

Vijverplanten planten

Na het snoeien en verwijderen van het teveel aan vijverplanten was het tijd om de juiste vijverplanten te planten. In deze vijver is o.a. Gekroesde Waterpest, Glanzend Fonteinkruid en Hoornblad toegepast. Dit zijn snelgroeiende waterplanten welke zorgen dat de algengroei onder controle blijft. Door de planten in speciale kratten te planten voorkomen we dat deze planten eveneens gaan woekeren.

Aanpakken sliblaag

De zeer voedselrijke sliblaag diende tevens aangepakt te worden. In een folievijver is het niet aan te raden dit te doen met scheppen of andere scherpe werktuigen aangezien er gemakkelijk nieuwe lekkages worden veroorzaakt. In plaats hiervan is er gekozen deze sliblaag op een natuurlijke wijze aan te pakken met Bio-Vase. Dit is zeer gemakkelijk te verspreiden over het oppervlak van de vijver en is zeer effectief in het schoonmaken van de vijver.