Hoe is biodiversiteit te verbeteren?

Het verbeteren van biodiversiteit kan een lastige opgave zijn voor een gemeente. Het is echter zeer goed te combineren met andere werkzaamheden op het gebied van stedelijk water!

Op welke manier pakt biodiversiteit gunstig uit voor mijn problemen?

Veel planten en dieren hebben van nature een eigen effect op de leefomgeving. Zo weet iedereen dat planten zorgen voor zuurstof en roofdieren het aantal ratten en andere plaagdieren binnen de perken houdt.

Eigenlijk heeft iedere plant of dier heeft een eigen plek in de leefomgeving doordat zij specifieke eisen of omstandigheden vergen. Vaak zien we nu nog soorten die weinig kritisch zijn in grote aantallen, denk aan brandnetels of muggen. Deze weinig kritische soorten dragen maar beperkt bij aan de biodiversiteit en weinig aan de kwaliteit van de leefomgeving. Als omstandigheden gunstiger worden kan het nog heel lang duren om zonder inspanning meer variatie te krijgen.

Ter illustratie: Delen van zoetwater in Zeeland en Zuid-Holland zijn na 1953 nog altijd niet opnieuw gekoloniseerd door zoetwatermosselen terwijl er al een halve eeuw of langer een geschikte habitat voor ze is.

Aanbrengen van specifieke soorten

biodiversiteit gemeente
Krabbescheer trekt o.a. amfibieën aan en zorgt voor helder water.

Het aanbrengen van specifieke soorten bied dan uitkomst. Het geeft een boost aan de ontwikkeling van de oever of de waterpartij. Dutch Water Tech weet handig gebruik te maken van de effecten van de diverse soorten zodat de toenemende biodiversiteit in overeenstemming is met de achterliggende doelen zoals het tegengaan van algen, eendenkroos en dergelijken.

Veel wordt gebruikt gemaakt van oeverplanten en moerasplanten die specifieke functies combineren. Voorbeelden zijn:

 • Opname van fosfaat
 • Schuilplaats, waardplant,
 • Opname of afbraak van medicijn resten,
 • Afvangen van fijnstof en/of wierkiemen,
 • Faciliteren van de omzetting van stikstof,
 • Consolideren (vastleggen) van taluds en eroderende oevers,
 • Voedselbron voor insecten, vogels, zoogdieren vissen en amfibieën,
 • Zuiveren van afstromende verhardingen zoals erven, parkeerplaatsen, landingsbanen,
 • En uiteraard voor een esthetische verbetering. Het oog wil immers ook wat!

Ondergedoken waterplanten

Dutch Water Tech zet ook ondergedoken waterplanten in (in de volksmond zuurstofplanten genoemd) voor hun specifieke effecten. Functies zijn bijvoorbeeld:

 • Het zuurstofrijk houden van het water. Voor al wat er in leeft en daarbij horen ook zeker de bacteriën en micro-organismen die helpen het slib af te breken. Dit verlaagt het onderhoudsinterval en dus de beheerskosten en de overlast van ophoping van slib en bagger werkzaamheden. De kans en frequentie van blauwalgen manifestaties nemen daardoor ook af. Botulisme kan zich in dergelijke wateren eveneens niet voordoen.
 • Ondergedoken vegetatie helpen ook het doorzicht goed te houden. Hierdoor gaan zichtjagers zoals snoek en fuut etc zich thuis voelen. Dit is goed tegen overpopulatie van vissen en ammoniak die daardoor in het water zou komen.
 • Sommige zuurstofplanten scheiden ook stoffen af die actief de groei van algen en wieren bemoeilijken.

Inzet van Fauna in stedelijk water

Ook de inzet van dieren is interessant. De diverse soorten (inheemse!) zoetwatermosselen die ingezet kunnen worden geven snel en duurzaam resultaat in een verbeterd doorzicht. Naast de zweefalg die ze opeten halen ze ook ander gesuspendeerd materiaal uit het water. Een hardnekkige vertroebeling door klei deeltjes bijvoorbeeld. Zoetwatermosselen zijn niet alleen goedkoper dan periodieke behandelingen met coagulant (vlokmiddel) maar is ook veel duurzamer. Er is geen chemie nodig en geeft ook resultaat in een breder spectrum van verschillende soorten vertroebeling.

Daarnaast is de inzet van verschillende soorten waterslakken een probaat middel gebleken tegen wieren en allerhande biofilm op planten, substraten en wanden.

Soms geven specifieke vissen een impuls aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit, afvissen van brasem of juist uitzetten van roofvissen bijvoorbeeld. Dit komt omdat deze soorten zelf hun leefomgeving in stand kunnen houden. Bij brasem gaat de diversiteit en kwaliteit blijvend achteruit, roofvis resulteert in het tegenovergestelde.

Meer informatie? Neemt u vooral even contact met ons op!