Habitat herstel voor de poelkikker

In de GWW is het niet ongewoon dat een vergunning of ontheffing eisen stelt aan het herstel van bestaande natuurwaarden. Het werk brengt een tijdelijke verstoring mee maar met goede planning en mitigerende maatregelen mag er vaak wel gestart worden. Daarbij hoort nog een goed plan om na die verstoring de leefomgeving in even goede of betere staat achter te laten dan dat het werd aangetroffen.

Zo is door Dutch Water Tech in het voorjaar van 2019 een mooie opdracht uitgevoerd ten behoeve van habitat herstel van de poelkikker.

Voor de werkzaamheden aan het spoor was een kilometers lange en brede spoorsloot met ontheffing en daarbij horende voorwaarden vergraven. Na het project moest er een nieuwe spoorsloot komen maar wel met dezelfde geschiktheid (of beter) voor de beschermde poelkikker.

Deze kikker heeft kikkerdril dat niet blijft drijven en dus bij voorkeur wordt afgezet boven een dichtbegroeide waterbodem. De waterplanten zorgen er dan voor dat het dril niet in de zuurstofarme modder zakt maar door de fotosynthese juist zuurstofrijk water produceren. De opgave was dan ook om een geschikt habitat terug te brengen nog vóór de kikker het dril kwijt moet. Bij aanvang was het haast maagdelijke grond zonder resten van vegetatie. Herstel op zijn natuurlijk beloop laten was voor de poelkikker die maar enkele jaren oud wordt, geen optie. De sancties voor te laat opleveren waren vanuit de ontheffing behoorlijk zwaar te noemen. Er is daarom met een veelomvattend plan een soortenspreiding aangebracht met lage tot halfhoge soorten en uiteraard een grote hoeveelheid ondergedoken waterplanten. Speciaal voor deze klant is niet alleen gewerkt met bosjes maar ook plaatselijk hele zoden. Deze fyto-transplantatie zorgde ervoor dat lokaal een kant en klaar plantbed was waar de poelkikkers elkaar konden vinden en het dril veilig konden afzetten. Na oplevering was niet alleen de poelkikker voortgeholpen maar is er ook een flinke impuls voor de biodiversiteit geleverd.

Inheemse planten

Dit project is uitgevoerd met strikt inheemse plantensoorten waardoor insecten en hogere dieren die daar op afkomen mee kunnen profiteren van de aanplant. Dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers, NVWA, RVO en het waterschap.

De habitat van de poelkikker kon wel een duwtje in de rug gebruiken!

Bijkomend voordeel is dat de aangebrachte begroeiing het talud goed vasthoudt met de wortels waardoor er geen beschoeiing nodig is. De afwezigheid van beschoeiing was samen met de soortenrijke vegetatie een natuurlijke oplossing met veel bonus resultaat. Zo is naast de poelkikker ook de waterspitsmuis een bewoner van deze type natte natuur. Deze kleine rover wordt zelf weer gegeten door kerkuil, steenuil, steenmarter en boommarter. De aangebrachte vegetatie bevatten ook soort specifieke waardplanten. Bijvoorbeeld voor de schitterende vlinder “Groot avondrood”. Deze inheemse vlinder vormt weer een smakelijk maal voor diverse soorten vleermuizen.

We kunnen er voor zorgen dat we ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de eisen en regels omtrent waterpartijen en gelijktijdig u kunnen helpen om een positieve impact te hebben op de natuurlijke leefomgeving. Uw imago als bedrijf en werkgever zitten daarmee ook in de lift.

Heeft u ook een ontheffing of vergunning met daarin eisen voor het herstel van de natte natuurwaarden?

Of

Moet u nog een ontheffing aanvragen voor GWW maar voorziet u bezwaren met betrekking tot de natte natuurwaarden?

We helpen u graag verder!