Vet, slib, stank en H2S.

In veel stelsels en gemalen komen problemen voor met vet en slib en daarmee gepaard gaande stank en H2S vorming. Dit leidt tot overlast voor de burgers, kan leiden tot een versnelde slijtage van het stelsel of het gemaal en brengt hoge kosten met zich mee. Dit zal voor u geen nieuws zijn.

Vanuit onze duurzame visie hebben we voor deze problematiek een aantal effectieve, biologische oplossingen in ons productgamma. Deze producten werken op basis van micro-organismen die vet en slib effectief afbreken. Niet alleen is deze methode duurzaam, het werkt ook preventief. Dat wil zeggen dat de ad-hoc reiniging van het stelsel of het gemaal tot een minimum wordt beperkt.

Aanpak van vet in gemalen

Gemalen worden vaak geplaagd door dikke drijflagen met vet. Deze verstoppen het gemaal en zorgen dat vlotters en andere appendages slecht gaan werken. Schoonmaken is een intensief karwei. Wanneer er gemalen zijn die regelmatig vervuilen dan zijn de Roebic TS-elementen een interessante methode! De bacteriën in dit product vreten het vet op waardoor het gemaal schoner blijft. Hoe dit werkt? U leest er hier meer over.

Vet en slib in riolering aanpakken met bacteriën

Wanneer in een wijk veel vet wordt geloosd zal dit in de riolering voor problemen zorgen. Het vet koekt aan tot keiharde lagen welke voor verstopping zorgen. Of het vormt rottende drijflagen waarbij H2S vrijkomt wat tot stankklachten leidt. Wij hebben een methode waarbij we deze problemen oplossen en vervolgens voorkomen. Met mooie referenties. Lees er hier meer over!

Meer weten of lezen?

Onderstaande pagina’s geven meer informatie over onze duurzame aanpak. Uiteraard lichten we een en ander ook graag toe in een gesprek. Telefonisch, of op locatie. Neemt u daarvoor even contact met ons op!

Aanpak vet bij gemalen

Stank en vetoverlast riolering Rotterdam

Aanpak stankoverlast riolering R’dam

Kalkafzetting in riolering Ridderkerk

Stankoverlast Breda