Stank uit riolering wijk Tussendijken Rotterdam

De wijk Tussendijken in Rotterdam, gelegen in Spangen, kent veel overlast van vet in het riool. Dit achterblijvende vet valt ten prooi aan anaerobe bacteriën waardoor er stinkende gassen gevormd worden zoals H2S. Deze vieze geur gaf dan ook op diverse plaatsen in de wijk stankoverlast, vooral in de zomer. De stankoverlast was vaak het hevigst rondom het Grote Visserijplein, waar de wekelijkse markt gehouden wordt. Ook op diverse punten elders in de wijk was de geurhinder bij aanvang van de behandelingen zeer hevig. Gezien tegen deze stankproblematiek eigenlijk niet te reinigen valt is er besloten Bio-Col een kans te geven.

Biologische behandeling rioleringsstelsel

Het stelsel van deze wijk is een jaar lang op diverse plaatsen behandeld met Bio-Col. De aerobe micro-organismen in het product breken op zeer effectieve wijze het vet af, zonder dat daar stankcomponenten bij worden gevormd. 

Resultaten 

De resultaten zijn zonder meer indrukwekkend. De stank uit de riolering, welke zeer hevig was bij aanvang, is zo goed als verdwenen. Daarnaast is een groot deel van het reeds aanwezige vet afgebroken, dus ook het vet wat is aangevoerd tijdens de behandeling. Gedurende het jaar is er vier maal een controle uitgevoerd op o.a. geurhinder. Deze geurhinder is beoordeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 zeer hevig is. De zeer positieve invloed van de behandeling op de stank uit de riolering is hieronder weergegeven. 

stank uit riolering rotterdam
Ontwikkeling geurhinder riolering Rotterdam.

Naast het oplossen van de geurproblematiek is veel vet afgebroken. Dit heeft geresulteerd in een betere doorstroming van de riolering waardoor de wateroverlast bij hevige buien tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast zorgt het verminderen van de vetafzetting voor een langere levensduur van de diverse gemalen en minder slijtage aan het rioleringsstelsel. Dit resulteert als vanzelfsprekend in lagere kosten.