Vet bij gemalen oplossen

Doordat veel gemalen worden geplaagd door vet- en slibafzettingen is de werking van deze installaties niet altijd optimaal. Wanneer hier langere tijd niets aan gedaan wordt vergroot dit bovendien de kans op verstoppingen en uitvallen van apparatuur. Het aanwezige vet zal verharden tot het soms wel op gesteente lijkt. Het vervolgens machinaal reinigen van deze gemalen is een intensieve en slechts tijdelijke oplossing.

Er bestaat echter een interessante, duurzame en bovendien proactieve oplossing. Door het ophangen van Roebic-TS elementen krijgen vet en slib geen kans om dikke drijflagen te vormen welke zich binden aan de vlotters en appendages. Hierdoor blijven de gemalen schoner en wordt de kans op storingen kleiner. Ook zal stank en H2S vorming worden aangepakt.

Na het plaatsen van de Roebic-TS elementen is slechts periodiek onderhoud nodig. De Roebic vetvreters lossen onder invloed van rioolwater langzaam op. Gedurende dit proces komen 106-PS micro-organismen vrij welke het vet en slib afbreken zoals dit ook in waterzuiveringsinstallaties gebeurt.

Ook stank en H2S wordt aangepakt

Een belangrijk punt is dat deze afbraak aeroob plaatsvindt. Dat wil zeggen dat er geen stinkende gassen worden gevormd. Ook de vorming van H2S wordt daarmee geminimaliseerd. Dat kan de levensduur van het gemaal fors verlengen.

Bij grote vervuiling kan gebruik worden gemaakt van additionele producten. Door deze artikelen te vermengen met water kan men ook eventuele vetafzettingen boven de huidige waterstand aanpakken.

Door een combinatie van bovenstaande producten zullen sliblagen en vetafzettingen verminderen en uiteindelijk zelfs verdwijnen.

De rode vetvreter
De speciale formule van de Roebic Trap Sak maakt het een ware vetvreter!