Het gemaal dat het afvalwater van het bedrijventerrein Ridderhaven afvoert heeft veel last van kalkafzetting. Deze kalkafzettingen zitten niet alleen op de pomp en het gemaal zelf, maar ook de afvoerleiding naar de nabij gelegen RWZI van Ridderkerk heeft veel last van deze kalkafzettingen. Deze kalkafzettingen zorgen voor een verhoogde slijtage van het gemaal en de aanwezige mixer. Daarnaast is er, doordat de leidingdiameter kleiner wordt door de kalkaanslag, een verhoogd energieverbruik. De gemaalpomp moet immers harder werken om hetzelfde volume te kunnen verpompen.

Oorzaak kalkafzetting in riolering

De riolering van het op het gemaal aangesloten bedrijventerrein is behoorlijk verzakt. Door de aard van de bodem is er veel kalkrijk grondwater aanwezig. Doordat de riolering verzakt is, is deze niet meer waterdicht en infiltreert er kalkrijk grondwater het riool in. Analyses laten zien dat de kalk in het water voornamelijk bestaat uit calcium (80%) en een deel (20%) magnesium.

De uiteindelijke oplossing van dit probleem is natuurlijk de vervanging of, indien mogelijk, relining van de riolering. Echter, de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn voor de eigenaar van de grond maken dat deze oplossing niet direct zal worden uitgevoerd, maar dat er eerst budget vrij gemaakt zal moeten worden. Niets doen is echter geen optie, dus is het zaak om de op een na beste oplossing toe te passen; iets doen aan de kalkafzetting!

Sediment afzetting
Kalkafzettingen op de gemaalpomp

Aanpak kalkafzetting in riolering

Er zijn diverse methoden om kalkafzettingen aan te pakken. Zure producten (zoals bijvoorbeeld schoonmaakazijn) zijn goed in staat om kalk op te lossen. De gemaalpomp kan bijvoorbeeld regelmatig behandeld worden met zo’n product. Aan deze methoden kleven twee nadelen: ten eerste is het uit bedrijf halen van het gemaal niet handig, het kost geld en er kan geen afvalwater worden verpompt. Ten tweede helpt deze behandeling niet voor het leidingwerk, de wanden van de pompkelder en de mixer. Een product dat zorgt dat de kalk niet neerslaat is dan ook een zeer interessant alternatief.

Naar aanleiding van deze bevindingen is door Dutch Water Tech een haalbaarheidsstudie gedaan naar de toepassing van dit soort “dispergeermiddelen” voor een projectduur van 1 jaar.

De eisen;

  • De “productie” van het gemaal mag niet verstoord worden.
  • Het product mag niet schadelijk zijn voor de RWZI.
  • Het voorkomen van extra kalkafzettingen is het doel, indien de bestaande afzettingen kunnen worden gereduceerd is dat een pré.
  • Een acceptabele prijs.

Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat het toepassen van een dispergeermiddel goed uitvoerbaar is. Het product voldoet aan de gestelde eisen en is gemakkelijk toepasbaar middels een doseerinstallatie.

Doseerinstallatie dispergeermiddel

Na groen licht van gemeente Ridderkerk is door Dutch Water Tech een doseerinstallatie ontworpen.

De eisen voor deze doseerinstallatie;

  • Het doseren van de juiste hoeveelheid dispergeermiddel om de juiste concentratie in het gemaal te verkrijgen.
  • De doseerinstallatie moet zelfstandig werken.
  • Veiligheid is zeer belangrijk.

Om de juiste concentratie te verkrijgen en de unit zelfstandig te laten werken is ervoor gekozen om de dosering te koppelen aan de gemaalpomp middels een puls regeling.

Voor het doseren is een slangenpomp van Watson Marlow gekozen, deze doseerpompen van hoge kwaliteit zijn onderhoudsarm en veilig door de speciale kop. De Qdos 30 universal is daarnaast geschikt voor pulsaansturing. Het dispergeermiddel wordt geleverd in 25 liter jerrycans om het transport te vergemakkelijken. Om de installatie echter ook voor langere tijd zelfstandig te laten werken is er gekozen voor een 60 liter buffervat. Dit buffervat dient regelmatig bijgevuld te worden. Met het oog op de veiligheid is er voor het aanvullen van het buffervat vanuit de jerrycans een speciale vatpomp geleverd. De opstelling in een lekbak maakt het verhaal compleet.

kalk in riolering Qdos 30 doseerpomp
De Qdos 30 doseerpomp
Eenvoudige doseerinstallatie met de Qdos 30 slangenpomp
Eenvoudige doseerinstallatie met de Qdos 30 slangenpomp en vatpomp (links)

Resultaten

Deze installatie is einde november 2013 geplaatst. Dat het product werkt is af te zien aan een flowmeter die op het leidingwerk is geplaatst. Deze flowmeter gaf geen meting meer door door de dikke kalklaag. Sinds half januari 2014 werkt deze flowmeter weer prima, wat een goede  indicatie is voor een goede werking van het product.

Inmiddels is het project met succes afgesloten. Nadat de doseerinstallatie van Dutch Water Tech ruim twee jaar heeft gezorgd voor afname van de kalkafzetting in de riolering, is door de gemeente Ridderkerk voor een structurele oplossing gekozen: het vervangen en rilinen van de riolering van het bedrijventerrein. Hierdoor is de oorzaak van de kalkafzetting aangepakt.

Wilt u meer informatie over de doseerinstallatie van Dutch Water Tech of dit project? Neem dan even contact op. Wij staan graag voor u klaar.