Aan de Karel Doormanstraat in het centrum van Rotterdam is toevoer naar een pompgemaal gelokaliseerd welke het afvalwater ontvangt en verpompt van ongeveer 10.000 IE (Inwoner Equivalenten) afkomstig van diverse omringende wijken en diverse horeca.

In het verleden zijn hier regelmatig problemen geweest met overlast van vet en slib in het riool. Hierdoor werd er stank gevormd en waren er veel motmuggen (rioolvliegen) aanwezig. De stank en vliegjes gaven overlast op de terrassen van de nabij gelegen horeca. Al met al een niet wenselijke situatie! Om dit tegen te gaan moest er vaak mechanisch gereinigd worden, echter kan dit natuurlijk niet continu en werd er voornamelijk klachtgestuurd gewerkt. Bovendien is dit een tijdelijke, weinig duurzame oplossing.

Behandeling vet in riolering

Sinds een aantal jaar wordt dit stelsel twee wekelijks behandeld met Bio-Col. Het niet oplosbare product wordt met de stroming meegevoerd en komt daar terecht waar ook slib en vet zich afzetten. Hier is Bio-col de vetafzettingen en slibophopingen op aerobe wijze af gaan breken. De stank, voortkomend uit de anaerobe omzetting van organisch materiaal, is verdwenen en ook is de rioolvliegen plaag een halt toegeroepen. Daarnaast zijn de storingen op het gemaal verminderd en zijn er geen problemen meer met vet.

Het grote voordeel van reinigen op deze manier is dat de problematiek preventief en 24-7 wordt aangepakt omdat het product, en de aerobe biologie die zich vormt, de organische afvalstoffen continue aanpakt!

Resultaten

  • Geurhinder volledig verdwenen na 4 maanden behandeling.
  • Overlast rioolvliegen volledig verdwenen na 4 maanden.
  • Vet en slibafzettingen sterk gereduceerd.
  • Geen verstoppingen meer.
  • Geen mechanische reinigingsmethoden meer nodig.