Stank uit riolering Grote Markt te Breda

De horecaondernemers rondom de Grote Markt in Breda hadden veel last van stankoverlast op de terrassen, voornamelijk in de zomer. In de riolering bleek een forse ophoping van vet te zijn. Dit vet gaat op den duur rotten wat zorgt voor de vorming van stinkende gassen als H2s. Niet prettig voor de terrasgasten en daardoor nadelig voor de omzet van de uitbaters van deze terrassen. De gemeente zocht hiervoor een oplossing en besloot Bio-Col in te zetten om dit probleem preventief en duurzaam aan te pakken.

Biologische behandeling van het rioleringsstelsel

Op diverse plaatsen in het stelsel is regelmatig Bio-Col gedoseerd. Het product op basis van aerobe micro-organismen is zeer effectief in het afbreken van vet en slib in de riolering, maar dan op een wijze waarbij geen stank vrij komt. 

Resultaten

De resultaten zijn zeer goed. Het bij aanvang zeer vuile stelsel (gemiddeld 10-20 cm vet en slib) is na 1 jaar volledig schoon. De stankoverlast is na een half jaar zo goed als weg en na een jaar is de riolering volledig stankvrij. Deze geurhinder is beoordeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 zeer hevig is. De zeer positieve invloed van de behandeling op de stank uit de riolering is hieronder weergegeven. 

stank uit riolering Breda
Ontwikkeling stank uit riolering Breda