Verbetering waterkwaliteit met duurzame technieken

  • Zijn de vijvers in uw gemeente verworden tot groene, niet aantrekkelijke poelen?
  • ’s Zomers veel last van stank uit de singels en sloten in uw gemeente?
  • Groeit alles dicht met eendenkroos?

Dutch Water Tech kan u helpen met diverse vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit. We proberen de problematiek zoveel mogelijk op biologische, duurzame wijze te tackelen en slagen hier door een uitgebreid productgamma zeer vaak in. Benieuwd naar onze aanpak? Neemt u dan vooral even contact op.

Parkvijvers, singels en ander stedelijk water

Het in orde houden van stedelijk is vaak voorzichtig gezegd een uitdaging. Het voeren van eendjes, inspoeling van hondenpoep, overstorten vanuit de riolering: alle facetten zijn aanwezig om van het water in uw parkvijver een feestmaal voor zweefalgen en blauwalgen te maken, al dan niet in combinatie met vissterfte en stankoverlast. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van veel bomen voor een gestage aanvoer van organisch slib. Voor parkvijvers hebben we dan ook een aantal interessante oplossingen voor het onderhouden van de waterkwaliteit.

  • Het aanplanten van eenden-proof ondergedoken waterplanten t.b.v. het inbrengen van zuurstof en het afvangen van nutri√´nten.
  • Het aanplanten van de oevers met inheemse, zuiverende oeverplanten.
  • Drijvend groen
  • De aanpak van blauwalgen met speciale mosselen.
  • Het in-situ afbreken van de sliblaag, met behaalde resultaten tot >50% in 1,5 jaar!

Meer weten of lezen?

Onderstaande pagina’s geven meer informatie over onze duurzame aanpak. Uiteraard lichten we een en ander ook graag toe in een gesprek. Telefonisch, of op locatie. Neemt u daarvoor even contact met ons op!

Bescherming oeverplanten tegen vraat ganzen en eenden.

Aanpak waterpartijen bij gebouwen

Quaggamosselen tegen blauwalg Kronenbrugerpark Nijmegen

Biobased drijvend groen

Waterplanten voor KRW richtlijn