Waterpartij Rechtbank te Bergen op Zoom

Groene vijver Rechtbank Bergen op Zoom
De vijver is zeer groen bij aanvang van het project.

De rechtbank van Bergen op Zoom is gesitueerd aan de Zuid-Oost singel. De voorgevel en rechter zijgevel zijn door een waterpartij omgeven. Deze waterpartij werkt als een spiegel voor het pand. Het is dan ook belangrijk dat de waterspiegel niet doorbroken wordt, daar anders het spiegeleffect teniet wordt gedaan.

De rechtbank is in eigendom van het Rijk en wordt gehuurd door Rechtspraak. Derhalve ligt het onderhoud voor deze waterpartij bij het RijksVastgoed Bedrijf (RVB)

De waterpartij meet circa 500 vierkante meter en is circa 1 meter diep.

Welke problemen spelen er en hoe komt dat?

Bij de aanvang van dit project was het water zeer groen door de vele zweefalgen in het water. Op de bodem lag veel vuil, en er dreef veel plastic rond in de vijver. Al met al geen visitekaartje voor Rechtspraak.

Het grootste probleem van deze waterpartij is dat er niet is voldaan aan de ecologische voorwaarden om helder water te behouden. Waterpartijen kennen een subtiele balans qua voedingsstoffen en wanneer er voor deze voedingsstoffen geen andere afnemers beschikbaar zijn dan algen dan zullen deze laatste al heel snel de overhand krijgen. Het water kleurt dan groen en wordt troebel.

Aanpak

Allereerst is de vijver geheel leeggemaakt en schoongemaakt. De wanden zijn schoongespoten en alle slib is afgevoerd.

Om de algen direct aan te pakken is in deze vijver een UV systeem geplaatst. Het circuleren van het water terwijl het wordt bestraald met UV licht is een beproefde methode om zweefalgen te doden. Ook wordt op deze manier het water in beweging gebracht, waardoor eventuele zuurstofarme omstandigheden op de bodem worden voorkomen. Later, in het seizoen, worden nog waterplanten aangebracht welke concurreren over voedingsstoffen met de algen.