Het planten van oeverplanten en ondergedoken waterplanten is goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. De planten concurreren om voedingsstoffen met algen en blauwalgen waardoor deze minder kans krijgen. Helaas maken ganzen, eenden en vissen als karpers vaak korte metten met veel verse aanplant doordat ze de wortels en het jonge loof opvreten. De planten slaan niet aan, (draad)algen daarom des te meer en het water veranderd in een onaantrekkelijke poel.  

Vraatbescherming tegen vraat door eenden en ganzen is essentieel zodat de jonge waterplanten kunnen groeien naar volwassen planten. Deze volwassen planten kunnen zich voortplanten en zijn beter bestand zijn tegen vraat.

Niet zelden wordt kippengaas ingezet als vraatbescherming. Dit is zeker effectief, echter logen er zware metalen uit naar het milieu. Geplastificeerd gaas zorgt weer voor microplastics. Wat ons betreft not done. Hierom hebben we een oplossing ontwikkeld. Deze oplossing noemen we Procrate.

Procrate als vraatbescherming tegen vraat van waterplanten door watervogels

Procrate is een speciale, biologisch afbreekbare structuur die over de wortels en jonge loten van de waterplanten worden geplaatst. Zo kunnen de waterplaten groeien en zich goed in de bodem wortelen zonder opgegeten te worden. De openingen in de biologisch afbreekbare structuren zijn groot genoeg voor de waterplanten om door heen te groeien maar te klein voor eenden en ganzen om door heen te komen.

Als grondstof wordt een speciale, gecertificeerde blend van biopolymeer gebruikt. Dit is breekt af in het milieu zelf en wordt gemaakt uit afvalstromen, waarmee het goed binnen de circulaire gedachte past. Tevens zorgt het dat de Procrates binnen een aantal jaar afgebroken zijn, zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen in het milieu. Na deze periode is er een plantenbestand gegroeid wat voldoende ontwikkeld is om de eetlust van de eenden en ganzen te weerstaan.

De projecten met Procrate voeren we efficiënt uit inclusief het plaatsen van de diverse soorten oeverplanten en ondergedoken waterplanten.

Waarom Procrate als vraatbescherming? 

  • Goede bescherming van waterplanten
  • Plaatsen en niet meer naar omkijken
  • Innovatief en circulair
  • Geen “uitspoeling” van microplastics zoals bij geplastificeerd gaas
  • Geen uitloging van zware metalen zoals bij gegalvaniseerd gaas

Projecten voorkomen van vraat van oeverplanten door watervogels

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden. We geven u uiteraard graag een update met de laatste stand van zaken.

Biologisch afbreekbare oeverplantbescherming

Project Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

De inzet van de biologisch afbreekbare oeverplant bescherming in Bergen op Zoom blijkt tot nog toe succesvol. Deze parkvijver met een oppervlak van circa 15.000 m2, is recent opnieuw aangelegd en deels beplant. Op plekken met een hoge “ganzendichtheid” zien we aan de oeverplanten een duidelijke vraat boven de structuren, terwijl de planten onder de Procrates onaangeroerd blijven en blijven groeien. 

Project Hoogheemraadschap Delfland

Een traject met een lengte van 1500 meter is al eerder ingeplant met riet. De grote populatie ganzen heeft hier echter aardig huisgehouden en van de aanplant is niets meer te bekennen. Een aantal plekken is vervolgens beplant met een divers scala aan waterplanten en beschermd met Procrates. Waar de rest van de oever kaal blijft groeien onder de Procrate allerlei oeverplanten. Dit is zelfs te zien vanaf de A13.

Aanplant waterplanten en vraatbescherming gemeente Woerden

Deze oever is aangeplant met een divers scala aan soorten oeverplanten en ondergedoken waterplanten. Omdat hier nogal wat watervogels rondlopen is er gekozen om een deel van de planten met Procrate te beschermen. Met succes, want de oever ontwikkeld zich zeer goed.

Diverse pilots voor waterschap Hollandse Delta

Bij een drietal pilotprojecten zijn de Procrates ingezet om vraat door watervogels en karper tegen te gaan. We zien een behoorlijke uitval buiten de Procrates, terwijl binnen de vraatbescherming de planten zich goed ontwikkelen.

vraatbescherming Hollandse Delta
Vraatbescherming juist na plaatsen