Waarom drijvend groen?

Begin 2017 is in de nieuwe haven aan de Markendaalseweg te Breda een aantal drijvende structuren met oeverplanten aangelegd. Met groot succes, het drijvend groen valt in de smaak! Ook de waterkwaliteit heeft er baat bij; de immer aanwezige FLAB (drijvende algen) heeft zich in 2017 niet laten zien. Het in 2017 geplaatste drijvend groen is deels opgebouwd uit natuurlijke materialen, echter zijn daar ook niet natuurlijke plastics als HDPE in gebruikt.

Met de continue drive naar het zo duurzaam mogelijk produceren is samen met met onze leveranciers Biobased Drijvend groen ontwikkeld. Drijvend groen, maar dan uit enkel natuurlijke materialen. Een aardige uitdaging, waarbij de gebruikte buizen zelfs een wereldprimeur zijn!

Project biobased drijvend groen Breda

Na voorbereidend werkzaamheden is men vrijdag 13 april 2018 overgegaan tot het plaatsen en vastleggen van het drijvend groen aan de kadewanden. Een deel is geplaatst in de bak stroomopwaarts. Het reeds bestaande eiland is hier uitgebreid. Tevens is er drijvend groen langs de kades van deze bak geplaatst. In totaal is er over de bakken verdeeld 112 vierkante meter drijvend groen geplaatst.

De buizen, gemaakt uit rietsuiker, vormen de basis van het biobased drijvend groen. Wilgentenen, van oudsher vaak toegepast in natte omgevingen, zijn een zeer duurzaam en uiteraard Biobased materiaal. Drijvend groen zorgt voor de opname van nutriënten uit het water en is daarmee klimaatadaptief. Het zorgt er immers voor dat blauwalgen er een concurrent bij hebben.

Drijvend groen zou drijvend groen niet zijn wanneer er geen planten in verwerkt zouden zijn. We maken gebruik van diverse soorten oeverplanten. Deze planten groeien met hun wortels in het water. In hun groei nemen ze hierdoor nutriënten op uit de waterkolom. Hierdoor concurreren ze met algen en blauwalgen.
Het mooie van oeverplanten is dat ze niet alleen zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit. Ook hebben ze vaak een mooie groei- en bloeiwijze. De planten zijn zo geselecteerd dat er een optimum is qua natuurlijke uitstraling, verbetering waterkwaliteit en esthetisch effect. Dit resulteert in een plantschema met o.a.

  • Riet
  • Kalmoes
  • Lisdodde
  • Dotterbloem (Mooie, gele bloemen in het voorjaar)
  • Kattestaart (bloeit paars in de zomer)
  • Moeraswolfsmelk (bloeit geel)
  • Gele lis (veel groen met gele bloemen)
  • Zegge

Biodiversiteit en drijvend groen

Drijvend groen, met Biobased drijvend groen in het bijzonder heeft nog een aantal andere mooie bijkomstigheden. Zo is het een ware magneet voor flora en fauna. De wortels die in het water groeien lijken onder water net een mangrove. Voor allerlei amfibieën en vissen is dit de perfecte schuilplaats en/of kraamkamer. Watervogels als meerkoeten broeden op de structuren. Er zijn zelfs ijsvogels gespot die het drijvend groen gebruiken als uitvalsbasis! Niet alleen dieren die rondom het water leven hebben voordeel van de structuren, de bloeiende soorten zijn ook voor bijen en andere nuttige insecten interessant.

Drijvend groen

Toekomst

Inmiddels zijn we bezig met de ontwikkeling van een nog duurzamer alternatief. Binnenkort verwachten we u daar meer over te kunnen melden.

Drijvend groen is een prachtige aanwinst voor een waterpartij.