Het kasteel van Strijen te Oosterhout, in de volksmond beter bekend als de Slotbosse toren, is vermoedelijk in 1288 gebouwd. Vandaag de dag is er niet veel meer van over dan een toren van circa 25 meter hoog. (meer info: Wiki) Jaren geleden is er, om de mensen te beschermen tegen eventuele vallende brokstukken, een “slotgracht” om de toren gegraven welke vol water staat. De gracht heeft een oppervlakte van bijna 2500 m2. In de loop der jaren is er in deze gracht een dikke sliblaag ontstaan door invallend blad, wat niet vreemd is gezien de vele bomen rondom de gracht.

kasteel van strijen

Waarom biologisch baggeren?

De keuze voor biologisch baggeren in plaats van traditioneel baggeren is om een aantal redenen gemaakt.

  • De kans is groot dat er de nodige archeologische voorwerpen in de grond aanwezig zijn, welke met traditioneel baggeren beschadigd konden worden.
  • Het gebaggerde slib zou afgevoerd moeten worden.
  • Er was een zeer dikke organische sliblaag aanwezig, welke zich in anaerobe omstandigheden bevond.

Behandeling

Deze watergang heeft op een aantal plaatsen een dikke sliblaag. Het baggerwerk zal plaatsvinden met Bio-Vase, in twee behandelingen,  waarna de micro-organismen de sliblaag op termijn af zullen breken en de gracht terug zullen brengen naar een natuurlijk evenwicht. Deze behandelingen zijn inmiddels uitgevoerd.

Resultaten

De natuurlijke micro-organismen in het product hebben de sliblaag op een dermate efficiënte wijze aangepakt dat deze met ruim 40% is gereduceerd! Daarnaast is het water helder en is de sliblaag vrijwel volledig aeroob, wat betekent dat de sliblaag in de loop der jaren verder af zal nemen.