Noot: dit project is uitgevoerd door Idrabel.

De kasteelvijver op het domein van Kiewit te Hasselt (België) heeft een oppervlakte van circa 7.000 m2. Rondom de vijver staan veel bomen, wat ook geldt voor de drie eilandjes in de vijver. Deze vele bomen zorgen voor een dermate hoeveelheid bladval wat heeft geleidt tot een sliblaag welke op diverse plaatsen de 50 cm overschrijdt. Tijdens een sondering is vastgesteld dat de sliblaag vooral organisch is, wat ook te merken is aan de hoeveelheid stank die vrijkomt bij het nemen van de monsters.

Waarom biologisch baggeren?

kasteelvijver kiewit Hasselt
De kasteelvijver op domein Kiewit heeft vele bomen rondom.

De kasteelvijver van domein Kiewit ligt midden in een monumentaal park. Traditioneel baggeren met zwaar materieel als graafmachines zou zorgen voor veel schade. De vele transportbewegingen voor het afvoeren van het slib zouden daarnaast tevens voor veel overlast zorgen. Tevens is baggeren behoorlijk ingrijpend; de vijver zou een tijd lang troebel zijn en stank geven.

Om deze problematiek te voorkomen is er gekozen om Bio-vase toe te passen. Bio-vase breekt het organische slib in situ af en zorgt dat het water vrij wordt van stank. Het werkt aan de basis van het ecosysteem waardoor de vijver op ecologisch gebied weer in evenwicht komt.

Behandeling

Deze kasteelvijver kent een aantal plaatsen waar een dikke sliblaag gemeten is. Echter zijn er ook plaatsen waar er minder organisch materiaal is en de sliblaag slechts tien centimeter dik is. Hierom is gekozen voor een behandeling in delen. De eerste behandeling voor de complete vijver om de biologie terug op te starten en het ecologisch evenwicht weer mogelijk te maken, de tweede behandeling op de delen met veel slib om deze sliblaag af te breken.

Resultaten

De behandelingen zijn uitgevoerd in het voor- en najaar van 2012. De micro-organismen in Bio-vase hebben in 18 maanden tijd deze sliblaag met gemiddeld 51% afgebroken. Tevens is de helderheid van het water sterk toegenomen doordat de Bio-vase een deel van het zwevend organisch materiaal hebben gereduceerd.

De afbraak stopt overigens niet na de projectduur van 18 maanden maar zal jaar na jaar doorwerken.