De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is sedert 1828 een opleidingsinstituut voor Nederlandse officieren van de Landmacht, Luchtmacht (1936) en recenter de Marechaussee. Het Kasteel zelf stamt uit 1353.  Door de KMA loopt een watergang waarin veel organisch materiaal afzet. Enerzijds door de aanvoer van slib uit de rivier de Mark, anderzijds door inval van blad en uitwerpselen van ganzen. De op sommige plaatsen bijna 80 cm dikke sliblaag geeft stankoverlast.

Waarom biologisch baggeren?

Het feit dat de KMA een object is met een grote historische waarde en het midden in de stad ligt maakt mechanisch baggeren niet wenselijk.

  • Er is kans op schade aan historische kademuren of verdedingswerken
  • Alle gebaggerde slib zou afgevoerd moeten worden
  • Er was een zeer dikke organische sliblaag aanwezig, welke zich in anaerobe omstandigheden bevond

Hieronder ziet u een overzicht van het projectgebied.

KMA breda

Behandeling

Product: Bio-Vase 150-2000

Deze watergang heeft op een aantal plaatsen een dikke sliblaag. Het baggerwerk zal plaatsvinden met Bio-Vase, in twee behandelingen,  waarna de micro-organismen de sliblaag op termijn af zullen breken en het proefvak terug zullen brengen naar een natuurlijk evenwicht. Deze behandelingen zijn inmiddels uitgevoerd.

Resultaten

Einde september 2012 is er een slibvermindering van 40% behaald. Op een aantal plaatsen, waar er veel organisch materiaal aanwezig was, is deze reductie zelfs ruim boven de 50% uitgekomen!

Het projectgebied zal tot 2017 elk jaar gemeten worden.

Metingen tot/met oktober 2015.

Het doorgaande deel heeft vrijwel geen organisch materiaal meer. De afbraak van de sliblaag blijft daarnaast doorgaan. Op de plaatsen met een dikke organische sliblaag is inmiddels een reductie van ruim 75% van de originele sliblaag gerealiseerd!