De grote vijver in het Reijerpark te Ridderkerk heeft een oppervlakte van circa 6250 vierkante meter.

Rondom de vijver is een grasveld met behoorlijk wat bomen. Een deel van het in de herfst afgevallen blad komt in de vijver terecht en heeft in de loop der jaren, samen met de forse waterplantengroei en de aanwezigheid van eenden en ganzen, op sommige plekken een flinke sliblaag opgebouwd. Op sommige plekken is deze sliblaag bijna 40 cm dik en grotendeels organisch van oorsprong.

Waarom biologisch baggeren?

Traditioneel baggeren, met zwaar materieel, is hier niet wenselijk. Er zal overlast zijn. Daarnaast zou het park kunnen beschadigen. Slib wat uit de vijver gehaald zou worden zou afgevoerd moeten worden waarvoor hoge kosten gemaakt zouden worden.

door de overlast, de schade aan het park en het moeten afvoeren van het slib aangezien dit niet in het park gestort kan worden. Om toch te kunnen baggeren heeft gemeente Ridderkerk ervoor gekozen om met Bio-vase van Idrabel aan de slag te gaan.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van gemeente Ridderkerk in samenwerking met waterschap Hollandse Delta.

Behandeling

Product: Bio-Vase 150-2000

Gezien er niet heel veel slib in de vijver aanwezig is is er gekozen voor 1 behandeling. Dit geeft de ecologie in de vijver een zet in de juiste richting en zorgt dat een deel van de sliblaag afgebroken zal worden. Er is een slibreductie van circa 30% beoogd.

Ook worden elk kwartaal de nutriënten in de vijver gemeten. Dit is nodig om aan de vergunning van waterschap Hollandse Delta te voldoen.

Resultaten

In totaal is er een slibreductie van bijna 35% gerealiseerd. Het water is helder. De nutriëntenmetingen laten geen bijzondere waarden zien.