Waterplanten voor KRW richtlijn

De kaderrichtlijn water (KRW) kan soms een vrij ingewikkeld verhaal zijn. Het voldoen aan de KRW is nog wel wat ingewikkelder. Er zijn echter een paar factoren die relatief eenvoudig zijn om te beïnvloeden. Het mooie is dat andere factoren hierdoor ook positief beïnvloed kunnen worden. In dit geval spreken we over de factor waterplanten. En dan met name de bedekkingsgraad en het aantal soorten waterplanten. De waterkwaliteit vaart er wel bij!

Waterkwaliteit volgens STOWA

STOWA heeft in het rapport “De KRW voor het (water)leven” de volgende tekst opgenomen:

Hoe kun je de waterkwaliteit aflezen aan plant- en diersoor-
ten? Dat is mogelijk door te kijken naar de zogenoemde biologische “kwaliteitselementen”. Dit zijn soortengroepen die model staan voor een biologisch goed functionerend water- systeem. (Naast biologische, gelden tevens hydromorfologische en chemische kwaliteitselementen. Hier beperken we ons echter tot de biologische kwaliteitselementen.)

Deze biologische kwaliteitselementen worden onderverdeeld in een aantal elementen:

Fytoplankton

Fytoplankton is de verzamelnaam voor algen. Deze zweven in het water. Ze planten snel voort en reageren snel op veranderingen in het water. Erg belangrijk: Fytoplankton vormt de basis van de voedselketen

Vegetatie

De planten die niet onder fytoplankton vallen worden geschaard onder de noemer vegetatie. Wieren vallen hieronder, maar uiteraard ook oeverplanten en ondergedoken waterplanten.

Macrofauna

Macrofauna omvat alle diertjes zonder botten. Watervlooien, slakken, kevers, libellenlarven maar ook rivierkreeftjes vallen hieronder.

Vissen

Spreekt voor zich. Een groot belang van vissen in het kader van onderzoek is dat ze goed te bemeten zijn.

Behalen KRW doelen met waterplanten?

Waterplanten staan aan de basis van een gezonde waterpartij. Ze bieden schuilplaatsen aan macrofauna, vissen en amfibieën. Ook hebben ze een wisselwerking met fytoplankton (dé basis van het systeem). Waterplanten concurreren bijvoorbeeld over voedingsstoffen met algen.

Het is mogelijk door de juiste soorten waterplanten toe te passen andere biologische kwaliteitselementen te laten verbeteren. Hiermee kunnen ook KRW doelstellingen binnen bereik komen.

Niets doen?

Een methode die we regelmatig tegenkomen is “de natuur het zelf laten regelen”. Dat is op zich een goede zaak, maar, wanneer de gewenste soorten niet of bijna niet meer voorkomen in de buurt gaat de uitbreiding ervan lang duren. Als het er al van komt. Ook is er de mogelijkheid dat invasieve exoten uw “maagdelijke watertje” snel koloniseren.

Wat dan wel?

Het aanplanten van een stevige startpopulatie van gewenste plantensoorten is, afhankelijk van het type water, een goede methode richting het behalen van KRW doelstellingen. Het voordeel van het werken met een startpopulatie is dat het ook met een beperkt budget mogelijk is het nodige te doen.

Vraatbescherming

Wanneer de keuze is gemaakt om tot het planten van waterplanten over te gaan is het interessant om vraatbescherming in overweging te nemen. Ganzen, Eenden, Meerkoeten maar ook Karper kunnen de vers geplantte aanplant snel reduceren. Circulaire, biopolymeer vraatbescherming is dan een interessante optie!

Een stevige startpopulatie i.c.m. vraatbescherming in Woerden